แจ้งโอนเงิน

เลขที่สั่งซื้อ :

วันที่โอนเงิน :

เวลาที่โอนเงิน :

ธนาคาร :

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สนามเป้า

ชื่อบัญชี: บริษัท ฟินิกซิคท์ จาํกัด
เลขบัญชี: 029-2­82698­2

จำนวนเงิน :

สลิปโอนเงิน :