Crowdfunding คือ?

Crowdfunding หมายถึงวิธีการระดมทุน เพื่อโครงการหรือกิจการที่เฉพาะเจาะจง โดยเงินเหล่านี้ได้มาจากการบริจาคหรือระดมทุนจาก บุคคลทั่วไป องค์กร หรือ สังคม เพื่อนำเงินไปต่อยอดพัฒนาโครงการต่อไป


ขั้นตอนและวิธีการ

เริ่มต้นจากความคิดหรือแนวคิดของคุณ โดยเหล่าผู้สนใจในโครงการของคุณจะเป็นผู้สนับสนุน ก่อให้เกิดการระดมทุนต่อมา หลังจากที่ระดมทุนได้ครบตามกำหนดคุณจะสามารถ ทำตามแนวคิดที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้

โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างโครงการ จะทำให้เกิดการแชร์และกระจายข่าวกันไม่เพียงแต่ในหมู่ผู้สนับสนุน แต่อาจไปถึงเป้าหมายของคุณนั่นคือ บุคคลทั่วไป หรือ สังคม

งานของเราคือการยื่นและเสนอโอกาสในสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นในการผลักดันโครงการของคุณผ่านทาง สินวัฒนา

วิธีการระดมทุน

 • 1

  สร้าง

  สร้างโครงการของคุณบนเว็บไซต์ของเราบอกเล่าเรื่องราวของคุณ อะไรที่นำคุณไปสู่แนวคิดที่คุณนำเสนอ ? เป้าหมายของคุณคืออะไร ? คุณต้องการเงินทุนเท่าไหร่ ? เป็นต้น

 • 2

  แชร์

  แชร์โครงการของคุณโดยการบอกปากต่อปากหรือทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้ชมซึ่งจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสสำเร็จของโครงการของคุณต่อไป!

 • 3

  รับเงิน

  ในช่วงที่โครงการของคุณสิ้นสุด เงินที่ได้รับการระดมทุนจะถูกจัดระเบียบและส่งให้คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกรูปแบบของโครงการในการระดมทุนที่คุณเลือกไว้

ทำอย่างไรให้โครงการสำเร็จ

 • วางแผนล่วงหน้า

  วางแผนล่วงหน้าโดยการหารูปแบบของโครงการของคุณ วัตถุประสงค์หลักคือเป้าหมายที่กำหนด และระยะเวลาของโครงการ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีรูปแบบการนำเสนอครบถ้วนเช่น วิดีโอ หรือ ภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ เพื่อให้หน้าโครงการของคุณมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจสนับสนุน

 • ทำให้โครงการดูน่าสนใจ

  ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การใช้สื่อเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิดีโอคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนส่วนใหญ่ นอกเหนือจากรูปแบบสื่อคุณอาจเลือกสโลแกนที่ดึงดูดความสนใจ สั้นและเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเชิญชวนให้คนทั่วไปสนใจ นอกจากนี้โครงการนี้ยังสามารถ ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นหากคุณเลือกที่จะเพิ่มในส่วนของผลตอบแทนให้ผู้สนับสนุน

 • แชร์และอัพเดต

  บอกต่อโครงการของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากโครงการของคุณถูกแพร่กระจายไปในวงกว้าง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนมากขึ้น! หมั่นอัพเดทโครงการของคุณเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่โครงการของคุณ

 • จัดกิจกรรม

  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ เช่นการเปิดบูธเพื่อกระจายข่าวสาร หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จัดทำ

 • มีการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ

  คุณสามารถเลือกโปรโมทโครงการผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุข่าวท้องถิ่นหรือรายการทีวี หากผู้ชมจำนวนมากเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการ

ประเภทการระดมทุน

Charity

ประเภท Charity คือโครงการที่เน้นในด้านขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งผู้ร่วมระดมทุนจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจากเจ้าของโครงการโดยผู้ตั้งโครงการจะต้องเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรเท่านั้น

เจ้าของโครงการจำเป็นต้องส่งเอกสารยืนยันในการเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

Flexible

Donation

ประเภท Donation คือการระดมทุนที่ได้รับจากค่าความนิยมหรือสนใจจากผู้ระดมทุน โดยไม่มีผลตอบแทน จากเจ้าของโครงการ

Flexible

Reward

ประเภท Reward จะมอบสิ่งตอบแทนให้ผู้สนับสนุน ระดับสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามจำนวนที่เจ้าของโครงการกำหนดไว้

Fixed | Flexible

รูปแบบการระดมทุน

Fixed

คือรูปแบบการระดมทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ร่วมระดมทุนจะได้รับเงินสนับสนุนคืนหากโครงการไม่สามารถระดมทุนได้ตรงตามเป้าหมายเป็นอย่างน้อย

Reward

Flexible

คือรูปแบบการระดมทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งเจ้าของโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ร่วมระดมทุนทุกคน หลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้ว ถ้าหากเงินระดมทุนมากกว่า 0% โดยผู้ร่วมระดมทุนจะไม่ได้เงินสนับสนุนคืนในกรณีที่โครงการได้รับเงินระดมทุนมากกว่า 0%

Charity | Donation | Reward

ค่าธรรมเนียม

เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการในกรณีที่โครงการประสบความสำเร็จเท่านั้น

โครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร?

โครงการที่ประสบความสำเร็จตัดสินจากรูปแบบการระดมทุน: 'Fixed' และ 'Flexible'

เมื่อเวลาของโครงการแบบ 'Fixed' สิ้นสุดลง โครงการจำเป็นจะได้รับการระดมทุนตั้งแต่ 100% ขึ้นไป

เมื่อเวลาของโครงการแบบ 'Flexible' สิ้นสุดลง โครงการจำเป็นจะได้รับการระดมทุนตั้งแต่ 0% ขึ้นไป

รูปแบบที่เป็นไปได้ 4 รูปแบบ

3%

CHARITY


FLEXIBLE

5%

DONATION


FLEXIBLE

5%

REWARD


FIXED

7%

REWARD


FLEXIBLE

การคำนวณเป้าหมายการระดมทุน

คำนวณเป้าหมายการระดมทุนโดยประมาณ เมื่อรวมค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน


จำนวนเงินที่คุณต้องการ

เลือกรูปแบบของโครงการ

Charity
Flexible
Donation
Flexible
Reward
Fixed
Reward
Flexible

จำนวนเงินที่ควรขอระดมทุน

เลขทศนิยมจะถูกปัดขึ้น

‎฿ 0.00

ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม 5.35%

รวมภาษี 7%

‎฿ 0.00

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 5%

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินโดยประมาณ

‎฿ 0.00

คำถามที่พบบ่อย

จะสร้างโครงการที่ดีได้ คุณจะต้องมีเนื้อหาของโครงการที่น่าสนใจ และ มีสื่อต่างๆเช่น วีดิโอ หรือ รูปภาพที่สื่อถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่ทำให้โครงการของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่คุณจะมานำเสนอต้องบอกเล่ารายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และ ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่จะร่วมระดมทุนเข้าใจวัตถุประสงค์ ของโครงการชัดเจนมากยิ่งขี้น

วีดีโอเป็นส่วนสำคัญในการทำให้โครงการน่าสนใจ และดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ส่งผลให้เกิดการแชร์บนโลกโซเชียล และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมได้ง่าย

เรื่องราวโครงการ ช่วยให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม เข้าใจโครงการของเราละเอียดยิ่งขึ้น โดยการเล่าถึงที่มาของโครงการ ประโยชน์ของโครงการ แผนการนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ รวมถึงรายละเอียดของรางวัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการของเรา

ต่างกันตรงที่หากโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าโครงการเป็นแบบ fixed ผู้ร่วมระดมทุนจะได้เงินที่สนับสนุนคืน แต่ถ้าโครงการเป็นแบบ flexible เจ้าของโครงการจะได้รับเงินจากผู้ร่วมระดุมทุนไปทั้งหมด

คุณสามารถสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยช่วยระดมเงินทุนให้ได้ตามเป้าหมาย หรือช่วยแชร์โครงการผ่านทางโซเชียลมีเดีย

หลังจากที่การระดมทุนสิ้นสุดลง คุณจะได้รับรางวัลจากโครงการตามระยะเวลาที่เจ้าของโครงการได้กำหนดไว้

คุณสามารถชำระเงินผ่านระบบ PayPal โดยสามารถเลือกใช้บัญชี PayPal หรือบัตรเครดิตก็ได้

คำตอบอย่างสั้น หากคุณต้องการสร้างโครงการการกุศลในนามขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ให้คุณเลือก 'Charity' แต่ถ้าหากคุณต้องการสร้างในนามบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทอื่น ให้เลือก 'Donation'

โครงการประเภท Charity มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการการกุศลโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น