ทางเลือกใหม่สำหรับการหาเงินทุน

HOW IT WORKS?

Crowdfunding ทำได้อย่างไร ?

คู่มือสร้างโครงการ

การทำโครงการให้ประสบความสำเร็จ


โครงการที่ประสบความสำเร็จ

ติดตามเราได้ที่นี่

ที่อยู่ อาคาร เศรษฐีวรรณ ชั้น 17 โซน A อาคารเลขที่ 139 ถนนปั้น สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ +66 94 490 0457
อีเมล info@sinwattana.com
LINE ID sinwattanacf

Crowdfunding คือ?

Crowdfunding หมายถึงวิธีการระดมทุน เพื่อโครงการหรือกิจการที่เฉพาะเจาะจง โดยเงินเหล่านี้ได้มาจากการบริจาคหรือระดมทุนจาก บุคคลทั่วไป องค์กร หรือ สังคม เพื่อนำเงินไปต่อยอดพัฒนาโครงการต่อไป


Crowdfunding ทำอย่างไร?

เริ่มต้นจากความคิดหรือแนวคิดของคุณ โดยเหล่าผู้สนใจในโครงการของคุณจะเป็นผู้สนับสนุน ก่อให้เกิดการระดมทุนต่อมา หลังจากที่ระดมทุนได้ครบตามกำหนดคุณจะสามารถ ทำตามแนวคิดที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ได้

โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างโครงการ จะทำให้เกิดการแชร์และกระจายข่าวกันไม่เพียงแต่ในหมู่ผู้สนับสนุน แต่อาจไปถึงเป้าหมายของคุณนั่นคือ บุคคลทั่วไป หรือ สังคม

งานของเราคือการยื่นและเสนอโอกาสในสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นในการผลักดันโครงการของคุณผ่านทาง สินวัฒนา